บุคลากร

แนะนำหนังสือสวย

หนังสือสวยรวยปัญญา

วัตถุประสงค์

1. กิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด2. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน


3. กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า


4. กิจกรรมส่งเสริมการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์

พันธกิจ

เสริมสร้างอาหารสมอง เพิ่มปัญญา ค้นคว้า   กิจกรรมหลากหลาย ด้วยแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย

วิสัยทัศน์

บริการด้วยใจ หลากหลายสื่อศึกษา พัฒนาความรู้เพื่อชุมชน

ประวัติห้องสมุด

 เมื่อวันที่   25   สิงหาคม  2537   เริ่มก่อตั้งห้องสมุดประชาชนอำเภอบางระจัน    แล้วเสร็จเมื่อวันที่   23   มกราคม   2538  กรมการศึกษานอกโรงเรียน   จัดสรรงบประมาณก่อสร้างห้องสมุดประชาชนเฉพาะตัวอาคาร  ส่วนชั้นวางหนังสือ  ประตูเหล็ก พัดลม  เครื่องปรับอากาศ  ไม่ได้จัดสรรงบประมาณมาให้ ในปีพุทธศักราช 2538 ถึง 2539 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบางระจัน ได้รับบริจาคจาก ผู้มีจิตศรัทธา บริจาคเงินสร้างชั้นวางหนังสือ เป็นแบบไม้จำนวน  5  ชั้น เป็นจำนวนเงิน 6,000 บาท ตลอดจนเครื่องปรับอากาศ พัดลม และครุภัณฑ์อื่นๆ  เป็นจำนวนเงินที่ได้รับบริจาค  81,300  บาท  และได้ทำพิธีเปิด เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2539

ข่าวกีฬา

ข่าวภูมิภาค

ข่าวบันเทิง

จำนวนผู้เข้าชม

คุณชอบอ่านหนังสือ